Samhällsstrukturer och anomali

Happy Thursday

Haft en väldigt lärorik dag idag. Vi haft en workshop som handlade om hur människor reagerar på folk som inte ser ut som "vanligt" folk (i det här fallet med down syndrom som var huvudämnet i ena diskussionen). Vi pratade mycket om mord på människor med ett handikapp, graviditeter och alla tester man blir erbjudna att göra samt att kvinnor begår minst lika mycket brott som en man, men ändå skuldbeläggs mannen. I samhället spelar kvinnan den goda rollen och mannen den tuffa och elaka rollen. Att en kvinna begår ett brott på sexuell nivå blir oftast en världsnyhet. Samhället ser händelsen som en anomali - en avvikelse från hur det "egentligen" ska vara. Imorgon ska diskussionerna fortsätta och jag hade önskat att sådana här ämnen tas upp mer i skolan, att vi fokuserar på att se samhällsstrukturerna, idealen och normerna för att diskutera det och försöka hitta en lösning. I mitt huvud kan det vara en av flera lösningar till en bättre värld, ett samhälle med större perspektiv och öppnare sinnen.


Gillar